ڪاپِي رائِيٽ/ رابطا

جي ويب سائِيٽِي نُون هلاوَڻي هاڙي OLCDO

جي ويب سائِيٽِي چي باري ۾ بڌِيڪ جاڻڻي ڪاڻ اِي ميل ڪرا [email protected]

جڪا پر ڪونهِي لِکوڙَي ڇَي اوهچ سِگڙي موادا چا ڪاپِي رائِيٽ OLCDO کن ڇَي