اوڏڪِي ٻولِي چِي اٿنولاگ رپورٽ

اوڏڪِي ٻولِي چِي ايٿنولاگ رپورٽ

Ethnologue Report of Oadki Language

(جِٺُون اي صفحي چا مواد چلا گيلا ڇَي اوڇا لنڪ ها ڇَي   http://www.ethnologue.com/language/odk  )